Obecná pravidla - czech4thlonman.cz

Lazinov - přehrada Křetínka
18.5.2019
WQF - SPRINT DISTANCE
Přejít na obsah

Obecná pravidla
OSTATNÍ INFO O ZÁVODĚ:
Každý závodí na vlastní odpovědnost!  Zaplacením startovného závodník stvrzuje, že s podmínkami závodu  souhlasí a bude bezezbytku dodržovat veškerá pravidla, bude závodit v  duchu fair play. Použití neoprenu povinné. Ochranná přilba pro  cyklistickou část je povinná! Jízda v závěsu není povolena.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ :
1. Závod se řídí pravidly WQF platnými pro rok 2019(ZDE)
2. V závodu mohou startovat závodníci nejen s platnou licencí
 ČTA a ČSK, ale i neregistrovaní závodníci, stejně tak
 v soutěži štafet.
3. Cyklistickou část je povinen závodník absolvovat s
 cyklistickou helmou s pevným skeletem.
4. Pro kajakářskou část lze použít K1, na start lze připustit i
 speciální tzv. „mořské“ kajaky. Pro tyto lodě nejsou vypsány
 samostatné kategorie, všechny jsou  hodnoceny v jedné
 kategorii. Pro kajakářskou část je doporučena plovací vesta.
6. V cyklistické části není povolen draftink (jízda v „háku“)
7. V závodě štafet každý člen týmu absolvuje jednu disciplínu
 (plavec může závodit v jednotlivcích a být i součástí
 štafety), pořadí v závodu je určeno pořadím v cíli po
 běžecké části.

STARTOVNÍ ČÍSLO:
Závodník je povinen absolvovat závod s přiděleným číslem od pořadatele!

Sankce:Soutěžící, kteří poruší Pravidla soutěže WQF, budou potrestáni - upozorněním, časovou penalizací, diskvalifikací nebo jiným způsobem určeným
pořadatelem.

    Upozornění:
Představitelé závodu mohou závodníka na porušení pravidel upozornit.
Upozornění dává závodníkovi maršal závodu. Pokud dostane soutěžící více než 2 upozornění během závodu, může dojít i k jeho diskvalifikaci.
Závodní  maršál upozorňuje závodníka buď svojí píšťalkou nebo ukáže žlutou kartu  a vyvolá číslo závodníka, kterému upozornění směřuje. Maršál si zapíše  číslo soutěžícího.
Maršál na konci závodu, pokud  zjistí, že závodník má více upozornění, rozhodne zda jej diskvalifikuje.
Upozornění se dává za menší porušení pravidel nebo porušení pravidla neúmyslně.
 

    Penále:
Časové tresty mohou být uděleny pouze během jízdy na kole.
Trest času bude signalizován zobrazením na černé tabuli.

Postup:
Závodní  maršál oznamuje časový trest tím, že pískne píšťalkou a ukáže na tabuli  časový trest, následně vyvolá číslo závodníka a délku časového trestu v  angličtině.

Časové postihy:
- sprint -- 1 min.
- střední vzdálenost -- 2 min.
- dlouhá vzdálenost -- 4 min.

Výkon postihu:
- na trestné lavici v cyklistické sekci
- po dokončení cyklistické části
- nebo přidáním času ke konečnému času

    Diskvalifikace:
Pro vážná porušení pravidel muže být závodník diskvalifikován.

Postup:
Závodní maršál naznačuje diskvalifikaci tím, že pískne píšťalkou a ukáže červenou kartu, vyvolá číslo závodníka v angličtině. Všechny diskvalifikace musí být zveřejněny na oficiální vývěsce v cílové oblasti do 30 minut po skončení závodu.
I  když závodník neobdržel během závodu červenou kartu, může být vyloučen z  moci úřední, pokud existují dostatečné dodatečné důvody. Není nutné dát  upozornění před diskvalifikací.

Diskvalifikace bude udělena po:
- přijetí třetí červené karty
- přijetí čtvrté žluté karty
- přijetí dvou červených a jedné žluté karty
- přijetí dvou žlutých a jedné červené karty

Okamžitá diskvalifikace:
Hrubé nesportovní chování, hanobení soupeře atp.

Dotčený sportovec může provést oficiální protest hodinu po skončení závodu. Protest musí být podán písemně.
Záloha ve výši 25 EUR je splatná předem. Pokud je námitka povolena a diskvalifikace je zrušena, peněžitý vklad bude vrácen sportovci. V opačném případě propadá.

    Pozastavení činnosti
WQF může v rámci své pravomoci za opakované porušení pravidel pozastavit činnost v rámci
seriálu WQF.
© czech4thlonman 2018
Návrat na obsah