Plavání - czech4thlonman.cz

Lazinov - přehrada Křetínka
WQF - SPRINT DISTANCE
Přejít na obsah

Plavání

Plavecká  část se uskuteční v přírodní vodě přehrady Křetínka, kde na její hladině  bude vytyčena trať bójkami. Začínáme hromadným startem. Plave se 1  okruh - 750 m.  . Plave se proti směru  hodinových ručiček. Po absolvování plavecké trati se pokračuje dále  na kole - přeběhem do depa. Jde-li o  tým, předá plavec ve vymezeném prostoru depa štafetu cyklistovi, ten  pokračuje ve druhé disciplíně.
1. Minimální oblečení pro plavání tvoří pro muže neprůsvitné plavky, pro ženy neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky.
2. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací prostředky (vzduchové polštáře či jinou výplň neoprenu).
3. Při plavání je zakázáno používat rukavice, ploutve nebo šnorchl. Ruce a chodidla musí zůstat nezakryty.
4. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, šlapat vodu nebo splývat.
5.  Po startu je dovoleno jít, běžet po dně, stejně tak u cíle je dovoleno  stát na dně, závodník však nesmí využít dna ani plovoucích či ukotvených  předmětů k získání výhody. Toto je dovoleno pouze v případě, jde-li o  bezpečnost závodníka.
6.  Při teplotě nižší než 21 °C (22 °C) lze použít neopren.  Použití  neoprenu je povinné při teplotě nižší než 16 °C. Maximální tloušťka  plaveckého neoprenu nesmí v žádné části přesahovat 5 mm. Neopren se  nesmí skládat z více než tří samostatných částí, a to z kapuce či kukly,  horní a spodní části. Jednotlivé samostatné části obleku se mohou  překrývat (ve vzpřímené poloze) max. do 5 cm. Není dovoleno použít  neopren pouze na nohy. Materiál na rukávech a nohavicích může být tenčí  než materiál části pokrývající trup. Viz tabulka.
7.  Závodník je povinen se pro plavání nechat označit (popsat) podle pokynů  pořadatele. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
8.  Závodník je povinen použít plaveckou čepičku s číslem, je-li  pořadatelem poskytnuta. V případě odmítnutí bude ze závodu  diskvalifikován.
9. Při teplotě vody nižší než 13 °C se plavání vždy ruší.
MAPA:Návrat na obsah