czech4thlonman.cz

Lazinov - přehrada Křetínka
WQF - SPRINT DISTANCE
Přejít na obsah
Drazí přátelé,
 
víkendové zmatky kolem možnosti volně sportovat, celkově přetrvávající restrikce a omezení ve spojení s včerejším odmítnutím JHS vydat souhlas s pořádáním závodu, vyvolaly velkou obavu, že povolení uspořádat závod nedostaneme z důvodu COVID situace ani v květnu a veškeré naše úsilí i finance partnerů přijdou vniveč. Tato skutečnost nás přivedla k rozhodnutí květnový závod WQF World Cup na Křetínce odložit. O novém možném termínu konání závodu budete včas informování. Těšíme se na setkání v lepších časech.

 
Zdraví Pavel Knitl a tým pořadatelů

Dear friends,
The weekend's confusion over free sports, the general restrictions and restrictions associated with yesterday's JHS refusal to approve the race have raised great concern that we will not be allowed to race due to the COVID situation in May and all our partners' efforts and finances will be in vain. This fact led us to the decision to postpone the May WQF World Cup race in Křetínka. You will be informed about the new possible date of the race in time. We look forward to meeting you in better times.

Greetings Pavel Knitl and the team of organizers
 
 
Návrat na obsah